23/7/11

Εθνική Φωνή Ελληνόψυχων Νέων (Ε.Φ.Ε.Ν) – ΠάφοςΗ   Ε.Φ.Ε.Ν   αποτελεί μια ΑΥΤΟΝΟΜΗ παράταξη η οποία ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου του 2000 από μια ομάδα νεαρών μαθητών, εθνικά προβληματισμένων.  Κύριος στόχος αυτής της παράταξης είναι η προώθηση και διαφύλαξη των αρχών και αξιών του Ελληνισμού ο οποίος στις μέρες μας βρίσκεται υπό συνεχή απειλή.  Η δράση της Ε.Φ.Ε.Ν τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί σε όλη τη Κύπρο κάτι το οποίο έδωσε το έναυσμα για τη δημιουργία της Ε.Φ.Ε.Ν και στην Πάφο.